Het Project

Foarút oer de Sintrale AS mei de pASsant.

De pASsant wordt een avontuurlijke reis langs 9 bijzondere locaties in de buurt van de Sintrale As. Iedere locatie heeft ongeveer een speeltijd van 20 minuten. Er gebeuren ook dingen onderweg van locatie naar locaties. Dat is de voorkant van het project; de voorstelling, een mooi palet van korte voorstellingen in een bijzonder landschap, verdeeld over twee busreizen.

De voorbereiding
Aan de achterkant, onzichtbaar voor het oog van de toeschouwer, speelt zich iets anders af. Het is het traject van voorbereiding en repetities. Het maken van een busreis is een uitdaging. Het maken van een tijdschema dat klopt is een grote klus. Maar zorgen dat het project met zoveel mensen veilig blijft, vergt een groot overzicht. Voor vergunningen, verzekeringen, omleidingen moeten allemaal oplossingen worden bedacht. Zonder inzet van Gerda Streekstra, Anke Zijlstra en Thillie Bremer en de medewerking van veel mensen en organisaties in de regio was het project niet tot stand gekomen.

Medewerking
De theaterreis ‘de pASsant’ kan binnen het projectbureau van De Centrale As op grote steun rekenen. In de communicatie altijd respectvol en constructief. Er zijn ook mensen van het projectbureau actief, binnen het project en in hun vrije tijd. Het geeft aan dat het ‘artistiek zijn’ in mensen zit. Als projectleider ben ik zeer blij met de loyaliteit van de opdrachtgever.

En dan zijn daar al die mensen in de dorpen waar we langs gaan. Eerst met voorbereidende gesprekken, daarna met plannen en vervolgens repetities. Overal zijn mensen met grote overgave bezig met de realisatie van hun wens; het onder aandacht brengen van hun dorp. Dat is om twee redenen van groot belang.

De eerste is een sociaal maatschappelijke reden. De gewenning aan, acceptatie van een ingrijpende nieuwe weg in de regio. Maar ook het laten zien dat dit evenement nieuwe mogelijkheden ontstaan. Er is ruimte voor historie, omgeving en de plek van de mens daarin. Het bewijst dat Fryslân een provincie is  waarin de bewoner van het dorp een voorname rol speelt.

De tweede is een artistieke en participatie reden. Fryslân kent een rijk amateurleven. De laatste jaren staat verenigingsleven onder druk. In een samenleving die complexer en duurder wordt, moet de amateurkunst zich opnieuw uitvinden. Dat gebeurt in deze busreizen. Binnen de dorpen zijn samenwerkingen ontstaan, die gewoonlijk minder snel tot stand komen. Niet alleen verschillende culturele verenigingen, maar individuele personen, bedrijven en niet culturele verenigingen hebben elkaar opgezocht.


Al dit moois is ontstaan uit een eenvoudige vraag: Als er iemand bij je op bezoek kwam, welke plek zou je hem dan laten zien?


Op avontuur
Het publiek gaat met beide reizen een avontuur beleven. Het zal daarin worden begeleid door gidsen in de bussen. Maar de reis gaat vooral een beleving worden door de energie van de makers, spelers, dansers, zangers en filmers. Dat maakt dit project zinvol en bijzonder. Ik ben blij dat ik het meemaak, in de voorbereiding en de voorstellingen.

Luuk Eisema
Projectleider de pASsant en Adviseur Theater van Keunstwurk Leeuwarden.