Route Zuid

Burgum

Burgum

Locatie van de voorstelling
Vroegere Melkfabriek aan de Burgumerdaam

De voorstelling
In de vroegere melkfabriek vindt een voorstelling plaats waarin het verhaal van de oude fabriek overgaat in een nieuwe fabriek. Filmbeelden, muziek,dans, zang en sprekers zorgen ervoor dat het verhaal van de fabriek wordt verteld.

Spelers en betrokkenen
De voorstelling wordt opgevoerd door een spreker, kinderen, een gelegenheidskoor, een band en een dansgroep.

Dorpsbelangen Burgum is enthousiast en denkt mee met dit project. ‘’Voor Burgum als aangrenzende plaats van de Sintrale As is dit een mooie reclame voor ons mooie dorp”.

Noardburgum

Locatie van de voorstelling
Klompenmakerij/ museum Scherjon

De voorstelling

We gaan bijna 200 jaar terug in de tijd. Alles wat u om u heen ziet, was er nog niet. Ten noorden van Burgum bevonden zich grote uitgestrekte heidevelden: de Stateheide en de Burgumerheide, met daarop verspreid plaggehutten van leem en riet, waarin de bevolking in grote armoede leefden. De werkeloosheid was groot in die jaren. De vele kinderen zweefden en zwierven over de heide en belaagden de reizigers in de koetsen, die over de nieuwe straatweg reden.

Dit waren allemaal redenen om op de heide een armenhuis te bouwen, waarin ieder die dat nodig had kon wonen, werken. En waar kinderen onderwijs kregen.

De voorstelling in Noardburgum is bij het voormalige armenhuis en waar nu Klompenmakerij Scherjon is gevestigd. Daar waar alles begon.

Spelers en betrokkenen

 • Brassband Bernlef
 • Tonielklub Noardburgum
 • Scherjons Klompenmakerij
 • Doarpsbelang Noardburgum
 • Fierljippersklup Burgum
 • Familie van der Boon
 • Iepenloftspul Dronryp
 • Arjen Attema, componist
 • Karin Idzinga, regisseuse

“We vinden het erg leuk om hieraan mee te werken. Natuurlijk ook mooi om het dorp weer eens op de kaart te zetten”.

De pAssant Noardburgum bijna alle spelers en medewerkers op de groepsfoto.
2015-12-03 Noardburgum 10.08.00
Hurdegaryp

Hurdegaryp

Locatie van de voorstelling
In het Koopmansbosje wat in de volksmond ook wel ‘kanovijver’ wordt genoemd.

De voorstelling
Hurdegaryp geeft u een blik op het verleden met oog voor de toekomst. Het programma bestaat uit een mix van theater, muziek en presentatie.

Spelers en betrokkenen

 • Dorpsbelang Hurdegaryp
 • IJsbaanvereniging
 • Breicafé de Steek
 • Het pASsantkoor; een gelegenheidskoor bestaande uit leden van Shantykoor ‘Aan lager wal’, het Smartlappenkoor en het popkoor Pop4You
 • Kinderen als toneelspelers

“We liggen niet direct aan de Sintrale As, maar hebben er straks veel mee te maken. In het verlengde van de weg wordt er bij ons dorp een rondweg aangelegd, waar we al jaren op hebben gewacht. Daarom willen wij graag iets van ons dorp laten zien met deze voorstelling”.

IMG_0857

Suwâld

Locatie van de voorstelling
Aan de rand van het dorp bij de camperplaatsen van de jachthaven aan het Prinses Margrietkanaal.

De voorstelling
De voorstelling verbeeldt op een ludieke wijze de mogelijkheden en de gevolgen van de nieuwe snelle verbindingen voor het dorp Suwâld.

Spelers en betrokkenen
Werkgroep i.s.m. toneelgezelschap ‘Kom mar op!’, de motorclub, jongeren en
Dorpsbelang Suwâld

“We doen mee aan de pASsant om gezamenlijk het dorp Suwâld te presenteren en verbindende activiteiten voor het dorp aan te bieden.”

sûwald
garyp

Garyp

Locatie van de voorstelling
Afwisselend wordt gespeeld in dorpshuis it Geahûs en de Petruskerk. .

De voorstelling
De voorstelling laat op een bijzondere manier de levenslijn van Garyp zien.

Spelers en betrokkenen
Van de dorpsbewoners werken jong en oud mee aan de voorstelling.

“Wij zijn als Garyp een dorp met veel beweging. De saamhorigheid is nog groot en wij willen de leefbaarheid van het dorp laten zien”.